Български English Русский
АГ отделение 052 332 000
Педиатрично отделение 052 332 100

Ортопедия и травматология 052 332 500
Спешен телефон 052 38 38 58

Меню / Записване на час
Конкурс за Началник отделение на Отделение „ПЕДИАТРИЯ“. - новина от Майчин дом
Конкурс за Началник отделение на Отделение „ПЕДИАТРИЯ“. - новина от Майчин дом
Новини
Конкурс за Началник отделение на Отделение „ПЕДИАТРИЯ“.

Конкурс за Началник отделение на Отделение „ПЕДИАТРИЯ“.
24.01.2023

 

О Б Я В А

       На основание чл. 89, чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда и „Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ „Майчин дом – Варна“ ЕООД и  

Заповед № 6 от 18.01.2023 год. на Управителя на МБАЛ „Майчин дом-Варна“

МБАЛ„МАЙЧИН ДОМ - ВАРНА“ ЕООД,

ГР. ВАРНА

Обявява конкурс за Началник отделение на Отделение „ПЕДИАТРИЯ“.

 1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.  Висше медицинско образование и призната специалност по „Педиатрия”.

2. Трудов стаж: - минимум 5 години стаж по спeциалност „Неонатология”.

 1. За участие в конкурса кандидатите следва да разработят писмен проект на тема:

Съвременни аспекти в  развитието на педиатричната помощ в МБАЛ „Майчин дом – Варна“

 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 • Заявление за участие.
 • Автобиография.
 • Копие от диплома за висше медицинско образование.
 • Копие от свидетелство за призната специалност по профила на отделението.
 • Копие от документи, удостоверяващи трудовия стаж.
 • Сертификати за допълнителна медицинска квалификация.
 • Проект на тема:  Съвременни аспекти в  развитието на педиатричната помощ в МБАЛ „Майчин дом – Варна“
 1. Организация на конкурса:

1. Срокът за подаване на документите е 30 дни от деня следващ от публикуване на обявата.

2. Документите се подават в сградата на МБАЛ„Майчин дом - Варна” ЕООД, гр. Варна, ул. „Мир“ № 1, сектор „Деловодство“, всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа.

3. Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с името на лечебното заведение. В плика да се поставят два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1“ и „Плик 2“ и със съдържание, както следва:

 • Плик 1“ : с всички изброени по-горе лични документи за участие в конкурса;
 • „Плик 2“ : с разработения проект.

4. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да бъде на разположение на кандидатите в сектор „Счетоводство”. Всеки кандидат може да получи копие от длъжностната характеристика от Деловодството на лечебното заведение от 08.30 часа до 16.00 часа всеки работен ден от датата на публикуване на обявата до изтичане на срока по прием на документите. Телефони за връзка: 052/332000

 1. Провеждане на конкурса:

Конкурсът да се проведе на база разработка на писмен проект и събеседване по разработения проект и по въпроси от относимата действаща нормативна уредба в областта на здравеопазването.

На основание чл. 93, чл. 94 и чл. 95 от КТ конкурсът да се проведе в два етапа:

1-ви етап: Проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания на работодателя, съгласно обявата на интернет страницата на лечебното заведение.

На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на 2-ри етап на конкурса.

2-ри етап: Оценка на проектите на допуснатите до втори етап кандидати и събеседване с тях по темата.

Комисията по провеждане на конкурса да даде следните оценки на допуснатите кандидати:

 • Оценка на разработения проект по шестобалната система.
 • Оценка от събеседването с кандидата по шестобалната система.
 • Средна оценка от цялостното представяне.

Резултатът от конкурса се съобщава на участвувалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

 1. Трудовият договор с класирания на първо място кандидат да се сключи за срок от 3 години.

 

За справки и информация: Г-жа Труфанка Якова тел: 0888221988,

e-mail: trufanka.yakova@maichindom-varna.com

Последни новини

Конкурс за Началник отделение на Отделение „ПЕДИАТРИЯ“.
20.07.2023

СВЕТИЛО В ХИРУРГИЯТА НА РЪКА В МАЙЧИН ДОМ ВАРНА

Проф. Кристоф Матулин, съвместно с д-р Ганчев, извърши артроскопия на китка за реконструкция на скъсани връзки на пациент на 36 год., чието състояние не е било диагностицирано в продължение на три години. Операцията премина успешно, като за пълното
Конкурс за Началник отделение на Отделение „ПЕДИАТРИЯ“.
05.07.2023

НАЧАЛНИК ОТЛЕДЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

О Б Я В А На основание чл. 89, чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ Майчин дом Варна“ ЕООД и Заповед № 31 от 30.06.2023 год. на Управителя на МБАЛ Май
Конкурс за Началник отделение на Отделение „ПЕДИАТРИЯ“.
05.05.2023

ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ПЕДИАТРИЯ КЪМ МАЙЧИН ДОМ – ВАРНА С НОВИ, СВЕЖИ СИЛИ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА Д-Р МИНА ЛАТЕВА.

Конкурс за Началник отделение на Отделение „ПЕДИАТРИЯ“.
24.01.2023

Конкурс за Началник отделение на Отделение „ПЕДИАТРИЯ“.

О Б Я В А На основание чл. 89, чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ Майчин дом Варна“ ЕООД и Заповед № 6 от 18.01.2023 год. на Управителя на МБАЛ Май
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!